Orientering til grundejerforeningens medlemmer

 

Tidligere har bestyrelsen udsendt et sommerbrev som bl.a. indeholdt information om bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen, referat fra generalforsamlingen, lidt gode råd om anvendelse af motoriserede haveredskaber mv.

For at undersøge medlemmernes efterspørgsel besluttede bestyrelsen forsøgsvis at undlade udsendelse af sommerbrevet for 2008.

Ud af 317 husstande efterlyste kun 3 grundejere sommerbrevet med tilhørende referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen har bl.a. på baggrund heraf besluttet, at den fremtidige orientering til foreningens medlemmer, med undtagelse af indkaldelse til generalforsamlingen, alene vil ske ved udsendelse af e-mails samt via grundejerforeningens hjemmeside:

WWW.BASTEBJERG.DK

Vil du være sikker på at modtage vigtig information fra grundejerforeningen bestyrelse i fremtiden, kan du derfor oplyse os din e-mailadresse ved udfyldelse af vores e-mailservice på ovennævnte hjemmeside.

Er du ikke i besiddelse af en computer og mail adresse, så kontakt os pr brev, men vi vil generelt henvise til at man må og gå på biblioteket.

Bestyrelsen forbeholder sig dog den finhed, at den ind i mellem alligevel vil omdele papir-informationer, fx sommerbrev, julebrev og Fastelavnsinvitationer.

Har du fået ny nabo, så orienter venligst naboen om, at de skal ind på hjemmesiden og tilmelde sig maillisten. Får du ny mail så husk at melde ændringen til os. Hvis du  ikke ønsker vi skal have din mail adresse længere, så skriv til formanden.

Med venlige hilsen
Bestyrelsen