Salg af ejendomme.

Til grundejere.  

Når du skal sælge din ejendom skal ejendomsmægleren bruge nogle informationer vedr. din ejendom, grundejerforeningen, generalforsamlings referater mv. Dette er informationer du selv kan oplyse til ejendoms mægleren eller du kan lade din ejendoms mæglere indhente disse informationer for dig. 

Til ejendomsmægleren  

Ved skriftlig henvendelse til grundejerforeningens forening kasserer, gerne pr E-mail, kan der fremsendes en samlet pakke, hvori der oplyses følgende:   

1. Om der påhviler ejendommen gæld vedrørende grundejerforeningskontingent og i bekræftende fald gældens størrelse 

2. Størrelsen af det årlige kontingent, hvilket tidsrum det omfatter samt hvornår opkrævning udsendes 

3. Om der er evt. problemer/udgiftskrævende beslutninger for medlemmer af grundejerforeningen 

4. Om ny ejer skal betale ekstraordinært bidrag eller indskud til grundejerforeningen.

5. Et eksemplar af foreningens vedtægter samt seneste referat fra generalforsamlingen.

 

Hvis der ønskes yderlige informationer, skal dette påføres den skriftlige begæring. Sammen med den skriftlige begæring skal der vedlægges en passende frankeret svarkuvert. 

Ovenstående udføres også pr E-mail med kontakt til kasserne, hvorved svarkuvert kan undlades.

Gebyret for denne oplysnings pakke er 500,00 kr. Betalingsfristen er 14 dage.

Ejendomsmæglere eller advokatfirmaer der tidligere har haft restance hos grundejerforeningen Bastebjerg, skal fremsende en check på beløbet, inden materialet fremsendes.