Bestyrelsen i grundejerforeningen består pr. 26/4 2019 af:Formand:
Aage T. Andersen
Hinbjerg 61
E-mail: aage@bastebjerg.dk
Næstformand:
Janne Hartington
Hinbjerg 42

E-mail: Janne@bastebjerg.dk   
Kasserer:
Kenneth Buch Knudsen
Bastebjerg 44
E-mail: kenneth@bastebjerg.dk

   
Veje, stier og grønne områder:
Mette Bach Glitzky
Bastebjerg 30
E-mail: mette@bastebjerg.dk
Sekretær:
Malene A Theisen
Råbjerg 27
E-mail:malene@bastebjerg.dk

 
Derudover er der følgende suppleanter:
1. suppleant: (deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet)
Lene von Seelen, Søen 17
Email: lene@bastebjerg.dk  
2. suppleant:
Ricky Eiken, Hinbjerg 95
 
3. suppleant:
Carina Strandgaard Jensen, Strandmarken 43