E-mail service:
Hvis du ønsker e-mail fra foreningen, kan du tilmelde dig denne service på nedenstående tilmeldingsblanket.

Hvis du tidligere har tilmeldt dig denne service, har du mulighed for at fravælge eller opdatere det.
Fornavn og efternavn:

Vej og husnummer:

E-mail:

Telefonnummer:
Jeg/Vi ønsker at modtage E-mail. Jeg/Vi kan når som helst framelde mig denne service.
Jeg/Vi ønsker at framelde mig/os denne e-mail service.
Det er en opdatering af tidligere oplyste mail adr. for matriklen

jf. GDPR kan man altid skrive og bliver fjernet fra listen. se evt. datatilsynets hjemmeside for regler vedr. persondata.
Ønskes flere mailadresser adskilles de med semikolon ;