Betaling af kontingent

Det til enhver tid gældende kontingent besluttes på generalforsamlingen. For 2019 er kontingentet 800 kr. pr. år.

Kontingentet opkræves i januar måned for samme kalenderår.

For at minimere administration i foreningen henstilles til, at alle tilmelder sig Betalingsservice.

Parceller, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, modtager et girokort (FIK).

Der opkræves et administrationsgebyr på 50 kr. for betalinger, som ikke foretages gennem Betalingsservice.

 

Fraflytning

Hvis du sælger din ejendom, så er det dit ansvar at afmelde Betalingsservice.

Såfremt du flytter til en anden parcel i Grundejerforeningen Bastebjerg, så skal du også hhv. fra- og tilmelde dig Betalingsservice, idet den nye parcel har et andet ”kundenummer”. Gøres dette ikke, så vil din indbetaling fortsat indgå for den fraflyttede parcel.

 

Tilmeld Betalingsservice

Oplysningerne for tilmelding er angivet herunder. Ved tvivl, kontakt venligst kassereren på: kenneth@bastebjerg.dk

 PBS nr.: 04357485    

Debitorgruppenr.: 00001

Kundenr.:                     Se listen nedenfor:                  

Adresse

Kundenr.

Bastebjerg 1

1

Bastebjerg 2

33

Bastebjerg 3

2

Bastebjerg 4

34

Bastebjerg 5

3

Bastebjerg 6

35

Bastebjerg 7

4

Bastebjerg 8

36

Bastebjerg 9

5

Bastebjerg 10

37

Bastebjerg 11

6

Bastebjerg 12

38

Bastebjerg 13

327

Bastebjerg 14

39

Bastebjerg 15

8

Bastebjerg 16

321

Bastebjerg 17

9

Bastebjerg 18

41

Bastebjerg 19

10

Bastebjerg 20

42

Bastebjerg 21

11

Bastebjerg 22

43

Bastebjerg 23

12

Bastebjerg 24

44

Bastebjerg 25

13

Bastebjerg 26

45

Bastebjerg 27

14

Bastebjerg 28

46

Bastebjerg 29

15

Bastebjerg 30

340

Bastebjerg 31

16

Bastebjerg 32

325

Bastebjerg 33

17

Bastebjerg 34

49

Bastebjerg 35

18

Bastebjerg 36

50

Bastebjerg 37

19

Bastebjerg 38

51

Bastebjerg 39

20

Bastebjerg 40

52

Bastebjerg 41

21

Bastebjerg 42

53

Bastebjerg 43

22

Bastebjerg 44

54

Bastebjerg 45

23

Bastebjerg 46

55

Bastebjerg 47

24

Bastebjerg 48

56

Bastebjerg 49

25

Bastebjerg 50A

57

Bastebjerg 50B

58

Bastebjerg 51

26

Bastebjerg 52

59

Bastebjerg 53

27

Bastebjerg 54

311

Bastebjerg 55

28

Bastebjerg 57

29

Bastebjerg 59

30

Bastebjerg 61

31

Bastebjerg 63

332

Hinbjerg 1

96

Hinbjerg 2

164

Hinbjerg 3

97

Hinbjerg 4

165

Hinbjerg 5

98

Hinbjerg 6

166

Hinbjerg 7

99

Hinbjerg 8

167

Hinbjerg 9

100

Hinbjerg 10

313

Hinbjerg 11

338

Hinbjerg 12

169

Hinbjerg 13

102

Hinbjerg 14

170

Hinbjerg 15

103

Hinbjerg 16

171

Hinbjerg 17

320

Hinbjerg 18

172

Hinbjerg 19

334

Hinbjerg 20

173

Hinbjerg 21

106

Hinbjerg 22

174

Hinbjerg 23

107

Hinbjerg 24

324

Hinbjerg 25

108

Hinbjerg 26

176

Hinbjerg 27

109

Hinbjerg 28

177

Hinbjerg 29

110

Hinbjerg 30

178

Hinbjerg 31

333

Hinbjerg 32

179

Hinbjerg 33

112

Hinbjerg 34

180

Hinbjerg 35

113

Hinbjerg 36

181

Hinbjerg 37

114

Hinbjerg 38

182

Hinbjerg 39

115

Hinbjerg 40

183

Hinbjerg 41

116

Hinbjerg 42

184

Hinbjerg 43

117

Hinbjerg 44

185

Hinbjerg 45

118

Hinbjerg 46

186

Hinbjerg 47

310

Hinbjerg 48

187

Hinbjerg 49

119

Hinbjerg 50

188

Hinbjerg 51

120

Hinbjerg 52

189

Hinbjerg 53

121

Hinbjerg 54

314

Hinbjerg 55

122

Hinbjerg 56

317

Hinbjerg 57

123

Hinbjerg 58

192

Hinbjerg 59

124

Hinbjerg 60

337

Hinbjerg 61

125

Hinbjerg 62

194

Hinbjerg 63

126

Hinbjerg 64

195

Hinbjerg 65

127

Hinbjerg 66

196

Hinbjerg 67

128

Hinbjerg 68

197

Hinbjerg 69

322

Hinbjerg 70

318

Hinbjerg 71

130

Hinbjerg 72

199

Hinbjerg 73

131

Hinbjerg 75

132

Hinbjerg 77

133

Hinbjerg 79

134

Hinbjerg 81

135

Hinbjerg 83

136

Hinbjerg 85

137

Hinbjerg 87

138

Hinbjerg 89

139

Hinbjerg 91

140

Hinbjerg 93

141

Hinbjerg 95

142

Hinbjerg 97

143

Hinbjerg 99

144

Hinbjerg 101

145

Hinbjerg 103

146

Hinbjerg 105

147

Hinbjerg 107

148

Hinbjerg 109

149

Hinbjerg 111

150

Hinbjerg 113

336

Hinbjerg 115

152

Hinbjerg 117

153

Hinbjerg 119

154

Hinbjerg 121

155

Hinbjerg 123

329

Hinbjerg 125

157

Hinbjerg 127

158

Hinbjerg 129

159

Hinbjerg 131

160

Hinbjerg 133

161

Hinbjerg 135

162

Hinbjerg 137

163

Højen 1

200

Højen 2

204

Højen 3

201

Højen 4

205

Højen 5

202

Højen 6

206

Højen 7

203

Højen 8

207

Råbjerg 1

60

Råbjerg 2

81

Råbjerg 3

61

Råbjerg 4

82

Råbjerg 5

62

Råbjerg 6

83

Råbjerg 7

63

Råbjerg 8

84

Råbjerg 9

64

Råbjerg 10

85

Råbjerg 11

65

Råbjerg 12

86

Råbjerg 13

66

Råbjerg 14

87

Råbjerg 15

67

Råbjerg 16

88

Råbjerg 17

68

Råbjerg 18

89

Råbjerg 19

69

Råbjerg 20

90

Råbjerg 21

70

Råbjerg 22

91

Råbjerg 23

339

Råbjerg 24

92

Råbjerg 25

316

Råbjerg 26

93

Råbjerg 27

73

Råbjerg 28

94

Råbjerg 29

74

Råbjerg 30

95

Råbjerg 31

75

Råbjerg 33

76

Råbjerg 35

77

Råbjerg 37

78

Råbjerg 39

79

Råbjerg 41

80

Søen 1

330

Søen 2

290

Søen 3

243

Søen 4

291

Søen 5

244

Søen 6

292

Søen 7

245

Søen 8

293

Søen 10

294

Søen 11

246

Søen 12

295

Søen 13

247

Søen 14

296

Søen 15

248

Søen 16

297

Søen 17

326

Søen 18

298

Søen 19

250

Søen 20

299

Søen 21

251

Søen 22

300

Søen 23

252

Søen 24

301

Søen 25

331

Søen 26

302

Søen 27

254

Søen 28

303

Søen 29

255

Søen 30

304

Søen 31

256

Søen 32

305

Søen 33

257

Søen 34

306

Søen 35

258

Søen 36

307

Søen 37

259

Søen 38

308

Søen 39

260

Søen 40

309

Søen 41

261

Søen 43

262

Søen 45

263

Søen 47

264

Søen 49

265

Søen 51

335

Søen 53

267

Søen 55

268

Søen 57

269

Søen 59

270

Søen 61

271

Søen 63

272

Søen 65

273

Søen 67

274

Søen 69

315

Søen 71

276

Søen 73

277

Søen 75

278

Søen 77

279

Søen 79

280

Søen 81

281

Søen 83

282

Søen 85

283

Søen 87

284

Søen 89

285

Søen 91

286

Søen 93

287

Søen 95

288

Søen 97

289

Strandmarken 1

208

Strandmarken 3

209

Strandmarken 5

210

Strandmarken 6

229

Strandmarken 7

211

Strandmarken 8

230

Strandmarken 9

212

Strandmarken 10

231

Strandmarken 11

213

Strandmarken 12

232

Strandmarken 13

214

Strandmarken 14

233

Strandmarken 15

215

Strandmarken 16

234

Strandmarken 17

216

Strandmarken 18

235

Strandmarken 19

217

Strandmarken 20

236

Strandmarken 21

218

Strandmarken 22

237

Strandmarken 23

219

Strandmarken 24

238

Strandmarken 25

220

Strandmarken 26

239

Strandmarken 27

221

Strandmarken 28

240

Strandmarken 31

222

Strandmarken 33

223

Strandmarken 35

224

Strandmarken 37

225

Strandmarken 39

226

Strandmarken 41

227

Strandmarken 43

228

Strandmarken 45-47

241