Meddelelser fra bestyrelsen:

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig BS (Betalings Service), så skynd dig at gøre det. Fra januar 2017 vil alle modtager af girokort fra Bastebjerg Grundejerforening vedr. kontingentet til grundejerforeningen blive pålagt et administrationsgebyr på 50 kr. se punktet: Betaling af kontingent.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest d. 15. marts, og Generalforsamlingen afholdes inden udgang af april måned.

Bestyrelsen opfordrer til at grundejere kontakter bestyrelsen, hvis man ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Oprydningsansvar vedrørende regnvandsbassinet ved Søen.

Bestyrelsen kan meddele, at det er Greve Forsyning der har ansvaret for regnvandsbassinet og dermed også dem grundejerne selv skal kontakte.

Links:
  • Weblager.dk Hvor Greve kommune har lagret det meste pr. matrikel


 

Meddelelse fra grundejer.

Skriv til bestyrelsen hvis du har noget vi evt. skal have på her....

 

Servicenumre:

Manglende gadebelysning:

Kontakt Dong Energy og fejlmelde til kundeservice@dongenergy.dk

eller gå ind på www.ditgadelys.dk og fejlmelde direkte.

eller prøve Center for Teknik og Miljø på telefon 43 97 93 75 eller på e-mail teknik@greve.dk

  • Udebliver Sydkysten: 43 41 03 00

  • Udebliver Vestegnen: 36 48 88 99

  • Fejlservice YOUSEE Kabeltv: 80 80 40 50

  • Fejlservice DONG:  72 10 20 30

  • Vagthavende ved Roskilde politi: 46 35 14 48